024
Bron

Met het stadsrecht kreeg Nijmegen in de middeleeuwen ook het recht om stadsmuren aan te leggen. Tot in de 19de eeuw werd Nijmegen beschermd door stadsmuren en -poorten. Dit is een aquarel van Rudolf Lauwerier. Zijn laatste werken hebben vooral betrekking op de sloop van de Nijmeegse stadswallen en -poorten. Zij geven een nauwkeurig beeld van Nijmegen in de tijd van de ontmanteling. 
Dit aquarel uit 1880 geeft
 d
e ruïne van de St. Hubertustoren weer, waarop de Havenmolen vroeger stond. 
In de negentiende eeuw werden de meeste torens rondom de stad afgebroken omdat deze torens de stad beperkten in haar groei. 

Herkomst

Datering

1880

Collectie

Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

F54961

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/102408

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen