024
Bron

Met het stadsrecht kreeg Nijmegen in de middeleeuwen ook het recht om stadsmuren aan te leggen. Tot in de 19de eeuw werd Nijmegen beschermd door stadsmuren en -poorten. Dit is een schilderij van Rudolf Lauwerier. Zijn laatste werken hebben vooral betrekking op de sloop van de Nijmeegse stadswallen en -poorten. Zij geven een nauwkeurig beeld van Nijmegen in de tijd van de ontmanteling. 
Op dit schilderij uit 1878 is de stadswal te zien is met de Kronenburgertoren. Op de achtergrond is de Spoorbrug in aanbouw zichtbaar, de brug werd toen aangelegd.
 Met de stadsuitbreiding van de negentiende eeuw werden veel stadsmuren en poorten afgebroken omdat de muren en poorten de stad beperkten in haar groei.

De gebroeders Rosseels uit Leuven legden later, tussen 1880 en 1882, hier het Kronenburgerpark in romantische stijl aan, met slingerende paadjes en glooiende heuvels. Hierbij werden de Kruittoren en de stadsmuren een onderdeel van het park.

Herkomst

Datering

1878

Collectie

Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

F45290

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/154376

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen