024
Bron

Met het stadsrecht kreeg Nijmegen in de middeleeuwen ook het recht om stadsmuren aan te leggen. Tot in de 19de eeuw werd Nijmegen beschermd door stadsmuren en -poorten. Dit is een aquarel van Rudolf Lauwerier. Zijn laatste werken hebben vooral betrekking op de sloop van de Nijmeegse stadswallen en -poorten. Zij geven een nauwkeurig beeld van Nijmegen in de tijd van de ontmanteling. 
Dit aquarel is een vroeger werk van Lauwerier uit 1834 en geeft
 de Hertogpoort weer ruim voor de afbraak hiervan.
 Met de stadsuitbreiding van de negentiende eeuw werden veel stadsmuren en poorten afgebroken omdat de muren en poorten de stad beperkten in haar groei. 

Herkomst

Datering

1834

Collectie

Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

GN7781

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/91089

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen