024
Bron

Met het stadsrecht kreeg Nijmegen in de middeleeuwen ook het recht om stadsmuren aan te leggen. Tot in de 19de eeuw werd Nijmegen beschermd door stadsmuren en -poorten. Dit is een aquarel van Rudolf Lauwerier. Zijn laatste werken hebben vooral betrekking op de sloop van de Nijmeegse stadswallen en -poorten. Zij geven een nauwkeurig beeld van Nijmegen in de tijd van de ontmanteling. 
Dit aquarel uit 1876 geeft de Molenpoort weer kort voor de afbraak van deze poort.
 Met de stadsuitbreiding van de negentiende eeuw werden veel stadsmuren en poorten afgebroken omdat de muren en poorten de stad beperkten in haar groei. 

Herkomst

Datering

1876

Collectie

Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

F52133

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/66149

Gerelateerde thema's

Nijmegen in beweging

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen