024
Bron

In de negentiende eeuw groeide het bevolkingsaantal van Nijmegen maar omdat Nijmegen de status van vestingstadhad  mocht er niet buiten de stadsmuren gebouwd worden. Er mochten  rondom de vesting geen woningen gebouwd worden die binnen het bereik lagen van het geschut op de vesting. De groei van Nijmegen als stad werd daardoor ernstig beperkt. Het gevolg daarvan was dat de stad binnen de vestingwallen enorm overbevolkt raakte. Vandaar dat het bestuur van de stad regelmatig toestemming vroeg aan het landsbestuur om de muren af te breken. Deze brief (uit 1868) is een reactie op enkele brieven die de gemeenteraad naar de Koning stuurden. De (onbekende) schrijver is tegen de afbraak van de muren en noemt een aantal redenen waarom hij niet wil dat de stadsmuren volledig verdwijnen. Pas na de Vestingwet van 1874 konden de vestingwallen worden afgebroken.

Herkomst

Maker

PGNC

Datering

01-07-1868

Collectie

Kranten

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

1/7/1868

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/488147367

Gerelateerde thema's

Nijmegen in beweging

Trefwoorden

Stadsuitbreiding

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen