024
Bron

Met het stadsrecht kreeg Nijmegen in de middeleeuwen ook het recht om stadsmuren aan te leggen. Tot in de 19de eeuw werd Nijmegen beschermd door stadsmuren en -poorten. Dit is een aquarel van Rudolf Lauwerier. Zijn laatste werken hebben vooral betrekking op de sloop van de Nijmeegse stadswallen en -poorten. Zij geven een nauwkeurig beeld van Nijmegen in de tijd van de ontmanteling.

Dit aquarel uit 1878 geeft de Waalwal met het Sint Stevenspoortje weer, gezien vanaf de wal om de Oude Haven. De met bomen beplante verhoging was aangelegd ter bescherming bij hoogwater. De poort lag op de plek waar nu een doorgang in de waterkeringsmuur is. Met de stadsuitbreiding van de negentiende eeuw werden veel stadsmuren en poorten afgebroken omdat de muren en poorten de stad beperkten in haar groei. 

Herkomst

Datering

1878

Collectie

Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

GN889

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/309865

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen