024
Bron

Met de industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er in Nijmegen behoefte aan spoorwegen en een station. In 1865 kwam er een station waar de huidige Vereeniging staat. Op 15 juni 1879 werd Nijmegen, als laatste stad met meer dan 20.000 inwoners, aangesloten op het nationale spoorwegnet. De reden waarom dit zo lang geduurd had, had vooral te maken met de kosten van bruggen en het feit dat het gemeentebestuur moeilijk te overtuigen was van het nut van een spoorverbinding. Er kwam een verbinding met Arnhem waarvoor een spoorbrug over de Waal werd gebouwd. Het station werd toen verplaatst naar de huidige locatie. Ook kwamen er verbindingen tot stand naar 's-Hertogenbosch (geopend 1881) en Venlo (geopend 1883).

Dit is een afbeelding van het station uit 1919. Dit station was in 1894 gebouwd  in neorenaissance stijl. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het station zwaar beschadigd. Het kon nog hersteld worden maar hier werd niet voor gekozen. Het werd afgebroken en er werd een nieuw station gebouwd. 

Herkomst

Maker

Weenenk & Snel, Den Haag, Uitg.

Datering

1919

Collectie

Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

F33004

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/265926

Beschikbare tools

Overzicht van toen en nu

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen