024
Bron

Tot aan de invoering van de wet op kinderarbeid was kinderarbeid in Nederland heel gebruikelijk. In 1874 nam het liberale Kamerlid Van Houten het initiatief  om via  wetgeving te verbieden kinderen tot 12 jaar te laten werken in fabrieken. Deze wet gold echter niet voor kinderarbeid op het platteland en in het huis. Doordat uitvoering van de wet nauwelijks gecontroleerd werd, ging in de praktijk het inzetten van jonge kinderen in de fabrieken overigens gewoon door. In deze brief van 1877 werd opgeroepen voor een betere controle op de naleving van het Kinderwetje van Van Houten. Dat deze oproep er niet toe geleid heeft dat de kinderarbeid verdween blijkt wel uit de gerelateerde bron.

Herkomst

Datering

1877

Collectie

2. Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

16638

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/2364064656

Beschikbare tools

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen