024
Bron

Gravure van de terechtstelling van Johannes Baudoin, de moordenaar van Henrica (Hendrina) Otten. Het was de laatste executie in Nijmegen en vond plaats op zaterdag 30 september 1843, rond het middaguur op de Grote Markt.

Het tijdschrift De Batavier schreef erover op 4 october: "De Justitie is voldaan: wij hopen dat de openbare strafvolvoering, die tallooze nieuwsgierigen uit de omstreken herwaarts heeft gelokt, eenen indruk op hen hebbe gemaakt, die velen van hen eenen afkeer voor misdaden kan inboezemen en hen weerhouden, aan hunne driften den vrijen teugel te vieren. Moge zich deze hoop verwezenlijken! minder smartvol waren dan de gewaarwordingen die ons bezielden, toen wij eene zoo groote menigte volks als naar een vrolijk feest naar het schavot zagen stroomen."

Herkomst

Maker

Commissariaat van Politie Nijmegen, Afd. Fotografie

Datering

30-09-1843 - 4-10-1843

Collectie

Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

F51280

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/36273

Verdieping

Gerelateerde thema's

Burgers en industrie

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen