024
Bron

De socialisten probeerden anderen erop te wijzen dat het volk niet alleen de elite was maar ook de armere mensen. Hier bestond volgens de socialisten een kloof tussen die alleen maar opgelost kon worden door het bezit opnieuw te verdelen. In oktober 1917 brak in Rusland de Russische Revolutie uit waarna de communisten de macht grepen. Ook in het verslagen Duitsland werd in november 1918 de keizer afgezet en deden de socialisten een greep naar de macht. Hierna dacht Pieter Jelles Troelstra, een Nederlandse socialistische politicus, dat Nederland ook rijp was voor een socialistische machtsovername en riep op tot een socialistische revolutie. Deze oproep mislukte volkomen maar de angst bij de machtshebbers voor het "rode gevaar" was groot.
Op dit affiche wordt op 15 november nog een oproep gedaan door het ComitĂ© van Orde en Recht uit 1918 aan de mannen van Nijmegen ofschoon toen al duidelijk was dat de revolutiepoging mislukt was. De weerbare mannen worden alsnog opgeroepen om een burgerwacht te vormen om "de revolutie met alle middelen te keeren". 

Herkomst

Datering

15-11-1918

Collectie

Affichecollectie Regionaal Archief Nijmegen

Organisatie

Regionaal Archief Nijmegen

Nummer

1918.1

Link

https://hdl.handle.net/21.12122/2010288472

Gerelateerde thema's

20ste eeuw tot WO 2

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen