024
Thema

Tijdvak 9: 1900-1950
Het begin van de twintigste eeuw wordt ook wel de tijd van de wereldoorlogen genoemd. Omdat er al een apart thema "Tweede Wereldoorlog" bestaat gaat dit thema niet verder dan 1940. Bij de thema's "De Waalbrug", "De Goffert", "De Vierdaagse" en "Radboud Universiteit"zijn natuurlijk ook bronnen te vinden over deze periode.

Eerste Wereldoorlog
Nederland bleef neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toch had de oorlog wel gevolgen voor Nederland en dit zie je ook in Nijmegen. Eén van de gevolgen was bijvoorbeeld dat er veel Belgische vluchtelingen naar Nederland kwamen omdat België niet veilig was. Vanaf oktober 1914 heeft Nijmegen een kleine duizend Belgische vluchtelingen gehuisvest. Ook waren hier smokkelaars actief en nam de armoede in de stad toe, onder andere doordat de buurlanden in oorlog waren. 

Massaorganisatie
In de negentiende eeuw was het aantal betrokkenen bij de politiek sterk uitgebreid. In de twintigste eeuw werden nog meer mensen bij de politiek betrokken door het algemeen kiesrecht. Politieke bewegingen probeerden de massa voor zich te winnen door moderne technieken in te zetten: affiches, elektrisch versterkte toespraken, film en radio bijvoorbeeld. Verschillende bewegingen, zoals de socialisten, communisten en nationaal-socialisten, probeerden zo mensen te mobiliseren. 

Crisis
In de jaren dertig zat meer dan de helft van de Nijmegenaren zonder werk. Dit kwam door een wereldwijde economische crisis. De uitkeringen aan werklozen kostten de stad enorm veel geld. Daarom zette de overheid hen aan het werk, bijvoorbeeld bij de aanleg van het Goffertpark en de bouw van de Waalbrug

Tweede Wereldoorlog
In mei 1940 werd Nijmegen bezet door de Duitsers. Er werden veel maatregelen genomen door de Duitsers en de Nijmegenaren moesten zich aan veel regels houden. De oorlog had veel negatieve gevolgen voor de Nijmegenaren: veel joden werden weggevoerd naar concentratiekampen, Nijmegen werd gebombardeerd en er werd veel gevochten. De oorlog was pas ten einde toen heel Nederland bevrijd werd op 5 mei '45.  Als je meer over de Tweede Wereldoorlog wil weten, kijk dan bij het thema 'Tweede Wereldoorlog'. 

Toon 39 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van toen en nu

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart