024
Thema

Tijdvak 4: 1000-1500

Drie Nijmeegse broers maakten in het begin van de vijftiende eeuw een glanzende carrière door als kunstenaars aan het hof van de vorsten van Bourgondië te gaan werken. De gebedenboeken die zij voor hun opdrachtgever maakten, zouden wereldberoemd worden. In het Regionaal Archief Nijmegen bevinden zich meerdere en belangrijke bronnen over het leven van deze meesters van de middeleeuwse schilderkunst.

In de veertiende eeuw verbleef de hertog van Gelre regelmatig op de Valkhofburcht, samen met zijn hofhouding. Vaak waren er ook allerlei kunstenaars aan het hof werkzaam, zoals muzikanten, toneelspelers, dichters, goudsmeden, schilders en beeldhouwers. Het hertogelijke hof bood werk aan verschillende Nijmeegse kunstenaars. Onder hen waren de bekende gebroeders Herman en Willem Maelwael, die eind veertiende eeuw als schilders en vergulders voor hertog Willem van Gulik werkten.

De Maelwaels vormden een echte kunstenaarsfamilie. Vooral de zoon en de drie kleinzoons van Willem Maelwael, die in de Burchtstraat op de hoek van de Stockumstraat woonde, zouden van zich doen spreken. Zoon Johan maakte de overstap van het Gelderse naar het Bourgondische hof. Hij kwam als schilder in dienst van hertog Filips de Stoute van Bourgondië. Willems dochter Metta trouwde met de Nijmeegse beeldhouwer Arnold van Lymborch die net als zijn schoonvader voor de hertog van Gelre werkte.

Hun drie zoons Paul, Herman en Johan bleken eveneens talent te hebben als schilders. Ze reisden omstreeks 1400 als jongens hun oom Jan achterna naar Parijs. Na een opleidingstijd bij een goudsmid, traden ook zij in dienst van de hertog van Bourgondië, voor wie ze een geïllustreerde bijbel vervaardigden. Rond 1410 kwamen de jonge kunstenaars te werken voor de hertog van Berry, een groot verzamelaar van kunst. In opdracht van hem maakten ze twee getijdenboeken met prachtige miniaturen: Les Belles Heures en het onvoltooide Très Riches Heures. Vooral de twaalf kalenderbladen uit dit laatste boekwerk zijn wereldberoemd geworden. Vanuit Frankrijk kwamen de broers nog enkele malen naar Nijmegen om familiezaken te regelen. In het najaar van 1415 of het voorjaar van 1416 zijn ze kort na elkaar in Frankrijk overleden, mogelijk aan de gevolgen van een pestepidemie.

 

Toon 25 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart