024
Thema

Tijdvak 10: 1950-2000 

Koude Oorlog 
Door de wereldoorlogen was Europa sterk verzwakt en gingen twee niet-Europese grootmachten de toon zetten: de kapitalistische Verenigde Staten en de communistische Sovjet-Unie. De wereld werd verdeeld in twee ideologische blokken die in de greep waren van een wapenwedloop en de dreiging van een atoomoorlog. Het kwam nooit tot een totale uitbarsting met inzet van atoomwapens, daarom wordt de oorlog 'koud' genoemd, maar er waren wel lokale conflicten (zoals de oorlog in Vietnam). Ook in Nijmegen waren deze spanningen merkbaar, bijvoorbeeld in krantenartikelen. 

Eenwording Europa
Vanaf de jaren vijftig werden ook de eerste stappen gezet naar eenwording van Europa. Dit resulteerde uiteindelijk in de Europese Unie en de Euro. In 1978 ging Nijmegen samenwerken met ruim vijftig Nederlandse en Duitse gemeenten en instanties. Dit samenwerkingsverband heet de Euregio Rijn-Waal en dit droeg ook bij aan de eenwording van Europa. 

Het Rode Nijmegen
De twintigste eeuw was ook een eeuw van grote sociale-culturele veranderingsprocessen. Vanaf de jaren zestig vonden steeds meer Nijmeegse jongeren dat er veel mis was met de samenleving. Dit waren vooral studenten van de Katholieke Universiteit. Zij kwamen in opstand tegen allerlei misstanden en richtten verschillende kritische bewegingen op. Op politiek en sociaal gebied kwam Nijmegen bekend te staan als een rebelse en linkse stad.

Pluriforme samenleving
De immigratie naar West-Europa nam toe in de twintigste eeuw waardoor er veel verschillende culturen in Nederland waren. Er ontstond een pluriforme en multiculturele samenleving. Veel inwoners van Nijmegen zijn geboren buiten Nederland. Rond 1960 waren dit vooral Duitsers en mensen uit voormalig Nederlands-Indië. In de jaren zestig en zeventig nam het aantal buitenlanders toe. Ze kwamen steeds vaker uit Griekenland, Spanje, Italië, Turkije en Marokko.

Toon 31 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart