024
Thema

Tijdvak 1 tot en met 11

Eeuwenlang heeft het rivierengebied met regelmaat te kampen gehad met hoogwater. De benedenstad van Nijmegen kwam dan onder water te staan. Telkens werden maatregelen genomen om dat te voorkomen. De Waalkade werd opgehoogd. Keermuren aangelegd. In 2016 is er in het kader van,  "Ruimte voor de rivier" een nevengeul geopend aan de overkant bij Lent, de Spiegelwaal. Deze extra rivierbedding moet het overtollige water bij Nijmegen versneld afvoeren.

Toon 11 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart