024
Thema

Tijdvak 9: 1900-1950

Economische crisis 
In de jaren dertig zat meer dan de helft van de Nijmegenaren zonder werk. Dit kwam door een wereldwijde economische crisis. De uitkeringen aan werklozen kostten de stad enorm veel geld. Daarom zette de overheid hen aan het werk. Dit was meestal zwaar werk, dat slecht werd betaald.

Aanleg van de Goffert 
Waar nu het Goffertpark is, was vroeger bos en heide. Nijmeegse werklozen legden hier in vierenhalf jaar een ruim stadspark aan. Dit park hoorde bij een plan om te stad uit te breiden. Vanaf 1935 gingen ruim 160 werklozen aan de slag voor een bedrag van 35 cent per uur. Er moest 600.000 kubieke meter zand worden verplaatst. Dat deden ze niet met graafmachines maar met schop en kruiwagen. Op die manier werden zoveel mogelijk mensen aan het werk gezet. De zwaarste klus was het uitgraven van de zes meter diepe kuil voor het stadion. Die hield daar de bijnaam 'de bloedkuul' aan over.

Het park kreeg onder andere een speelweide, een stadion, een openluchttheater, sportvelden, een theehuis en een dierenpark. Het Goffertpark werd op 8 juli 1939 feestelijk geopend met een toespraak van prins Bernhard, dans en opvoeringen. Het stadion werd na 1945 gebruikt door voetbalclub NEC en er vonden ook verschillende evenementen en muziekoptredens plaats.

Toon 24 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart